1 - Pirkimo nuostatos

1. Bendrosios nuostatos 1.1. Šios Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės www.tramtrys.lt (toliau – Pardavėjas) teisės ir įsipareigojimai, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarka bei su tuo susijusios nuostatos. 1.2. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti taisykles be atskiro įspėjimo, tačiau kiekvieno pirkimo metu pirkėjas patvirtina sutikimą su naujomis Taisyklėmis. 1.3. Elektroninėje parduotuvėje www.tramtrys.lt teisę pirkti turi: 1.3.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 1.3.2. asmenys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus – tik su tėvų arba globėjų sutikimu, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuoja savo pajamomis; 1.3.3. juridiniai asmenys; 1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų atstovai. 1.4 Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių punktu 1.3, turi teisę pirkti. 2. Asmens duomenų apsauga 2.1. Pirkdamas www.tramtrys.lt parduodamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, galiojantį elektroninio pašto adresą), kurie bus naudojami prekėms pristatyti ir sąskaitai faktūrai išrašyti. 2.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius produktų pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. 3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas 3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta kuomet Pirkėjas, prideda norimas prekes į virtualų prekių krepšelį. 3.2. Visos sudarytos sutartys tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugomos Pardavėjo duomenų bazėje. 4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai 4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvėje www.tramtrys.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. 4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo datos. 4.3. Atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties pirkėjas gali tik tuo atveju, kai neprieštaraujama prekių grąžinimo tvarkai. 4.4. Pirkėjas privalo laikytis šių taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų. 4.5. Pirkėjas privalo sumokėti už savo perkamas prekes per galimus atsiskaitymo būdus elektroninėje parduotuvėje www.tramtrys.lt. 5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai 5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui sudaryti galimybę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis ir užsakyti bet kurias jame parduodamas prekes bei pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu adresu prekių pristatymo sąlygose nurodytais terminais. 5.2. Pardavėjas, dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja pasiūlyti kiek įmanoma panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius įsipareigoja grąžinti pinigus per 5 (penkias) dienas į Pirkėjo nurodytą sąskaitą. 5.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti internetinės parduotuvės veiklą atlikti bet kokius techninius ar programinius patobulinimus ar kitus darbus numatytus Pardavėjo ir/ar elektroninę parduotuvę prižiūrinčios ar talpinančios įmonės iniaciatyva. 5.4. Pardavėjas iš anksto nepranešęs pirkėjui turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį (anuliuoti užsakymą), jei Pirkėjas nesilaiko prekių apmokėjimo tvarkos bei kitų šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų. 5.5. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmeninius duomenis ir laikytis Privatumo nuostatų. 6. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka 6.1. Prekių kainos www.tramtrys.lt nurodytos litais su PVM. 6.2. Į Prekės kainą įeina standartinis pristatymo mokestis, nebent nurodyta priešingai. Galiojančios atvežimo kainos nurodytos pristatymo informacijoje. 6.3. Pirkėjas už Prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų: 6.3.1. Bankinis pavedimas, apmokėjimas grynais prekės atsiėmimo metu, mokėjimas per PayPal sistemą. 6.3.2. Išankstiniu mokėjimu Pirkėjui pasirinkus Mokėjimai.lt sistemą. 6.4. www.tramtrys.lt nesaugo ir negauna jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į pasirinkto banko ar mokėjimai.lt sistemą. 7. Pardavėjo taikomos akcijos 7.1. www.tramtrys.lt savo nuožiūra vykdo įvairias akcijas: prekių nukainavimus, rinkinių formavimus ir kitus veiksmus keičiančius standartines kaina. 7.2. Pardavėjas savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo gali keisti akcijų trukmę, sąlygas arba iš viso jas atšaukti. 8. Naujienlaiškiai 8.1. Pardavėjas įsipareigoja siųsti Pirkėjui geriausius pasiūlymus Pirkėjo el. paštu. 8.2. Pardavėjas gali susisiekti su Pirkėju telefonu, pateikdamas jam specialius pasiūlymus Prekėms įsigyti. 8.3. Pirkėjas bet kurio metu gali atsisakyti internetinio naujienlaiškio prenumeratos. 9. Prekių grąžinimo tvarka 9.1. Pirkėjas gali grąžinti Prekes per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos, informuodamas apie tai Pardavėją el.paštu arba telefonu. 9.2. Pirkėjui tenka visos Prekių grąžinimo išlaidos. 9.3. Grąžinamos Prekės turi atitikti šiuos reikalavimus: 9.3.1. prekė turi būti grąžinama toje pačioje pakuotėje, kurioje buvo gauta, arba taip pat saugiai supakuota; 9.3.2. prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeista pakuotė, nenuplėšta apsauginė plėvelė ir pan.); 9.3.3. grąžinant Prekę turi būti pridėta ir įsigijimo dokumento (PVM sąskaitos-faktūros) kopija ir prekių grąžinimo aktas. 9.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytos grąžinimo tvarkos. 9.5. Pinigai už grąžinamas Prekes Pirkėjui pervedami į jo nurodytą sąskaitą per 30 darbo dienų, skaičiuojant nuo grąžinamos Prekės gavimo sąskaitoje faktūroje nurodytu adresu. 9.6. Jei grąžinama nekokybiška Prekė arba sumaišyta siunta (gauta ne ta prekė), Prekės grąžinimas vykdomas Pardavėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu arba telefonu. Nekokybiška Prekė bus pakeista kokybiška, o jei Prekės Pardavėjas neturės, į Pirkėjo nurodytą sąskaitą bus grąžinti pinigai. 9.7. Prekių grąžinimo tvarka, jos pakeitimai, papildymai ir atnaujinimai pateikiami prekių Grąžinimo sąlygose. 10.Atsakomybė 10.1. Pirkėjas atsako už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą registracijos formoje. 10.2. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo/pirkimo/pristatymo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei trečiasis asmuo naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, šis asmuo laikomas Pirkėju. 10.3. Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei jų ir neperskaitė, nors tokia galimybė buvo suteikta. 10.4. Jei www.tramtrys.lt interneto puslapyje, naujienlaiškiuose ar kitoje reklaminėje medžiagoje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą. 10.5. Atsiradus žalai dėl Taisyklių nesilaikymo, kaltoji šalis atlygina patirtus tiesioginius nuostolius. 11. Baigiamosios nuostatos 11.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.

Back to Top

2 - Pristatymas

12. Pristatymas 12.1 Užsakymus, kuriuos gauname iki 14 valandos išsiunčiame tą pačią darbo dieną. Gavus užsakymą po 14 valandos, prekes išsiųsime sekančią darbo dieną iki 14 valandos. 12.2 Jei užsakymas buvo vykdytas penktadienį po 14 valandos prekes išsiųsime pirmadienį iki 14 valandos. 12.3

  • Nemokamas prekės atsiėmimas T.Vrublevskio 6 C, Vilnius. Prekes galėsite atsiimti tiesiai iš mūsų ofiso. Atsiėmimo laiką galite suderinti paskambinę telefonu +37068648271.
  • Siuntos pristatymas į paštomatą Jūsų užsakymas bus pristatytas į Jūsų pasirinktą paštomatą, jau kitą darbo dieną visoje Lietuvoje.
  • Siuntos pristatymas per kurjerį Jūsų užsakymas bus pristatytas "iki pat durų" sekančią darbo dieną.
  • Tarptautinis siuntos pristatymas Pristatymo kaina – 17,3 €. Jūsų užsakymas bus pristatytas į Jūsų pasirinktą šalį per 5-20 darbo dienų.

Back to Top